บทความ วิธีการใช้งานและการตั้งค่า Analog Bore Gauge

บทความ วิธีการใช้งานและการตั้งค่า Analog Bore Gauge

วิธีการใช้งานและการตั้งค่า  Analog Bore Gauge

ส่วนประกอบของเครื่องมือ

Analogue Bore Gauge

วิธีการอ่านค่า

เครื่อง Analog bore Gauge ทุกรุ่นจะมีค่าความละเอียดอยู่ที่ 0.005 มม. ที่แกน Sleeve จะมีค่าบอกระยะ และที่แกนหมุน Thimble 1 รอบจะมีค่าเท่ากับ 0.5 มม. ดังนั้นการอ่านค่าให้เริ่มอ่านค่าจากแกน sleeveให้ใกล้เส้นที่แสดงหน่วย มม.ก่อนจากนั้นให้เอาค่าที่อ่านได้ไปรวมกับค่าละเอียดที่อยู่บนแกน Thimble

ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ จะสามารถอ่านค่าได้ 16.015 มม.

ตัวอย่างการอ่านค่า

 

การตั้งค่าเครื่องใหม่

เมื่อเครื่องมือเริ่มมีอาการอ่านค่าไม่เที่ยงตรงเหมือนเดิมเราสามารถทำการตั้งค่าเครื่องใหม่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. นำเครื่องมือมาเสียบไว้ในวงแหวนสำหรับตั้งค่า จากนั้นทำการหมุน Ratchet เพื่อให้ bore gauge
  แน่นตึงกับวงแหวนพอดี
 2. ล็อค Spindle โดยการขันสกรูที่ตรงรูของ Grip-ring
 3. ถอด Ratchet controller โดยการคลายสกรูที่ปลาย Ratchet controller ออก
 4. สามารถปรับ Thimble ให้ตรงตามวงแหวนตั้งค่า
 5. จากนั้นให้ใส่ Ratchet control กลับและขันสกรูให้แน่นเมือนเดิม
 6. ทำการตรวจวัดค่ากับวงแหวนตั้งค่าอีกครังว่าค่าที่ตั้งใหม่มีความถูกต้องแม่นยำหรือไม่

การปรับแต่ง Taper Nut

การปรับแต่ง Taper Nut

 1. ถอดชุด Thimble & Spindle ออกตามรูป
 2. เสียบประแจเข้าไปในช่องของ Taper Nut ทองเหลือง
 3. หมุนปรับ Taper nut เพียงเล็กน้อยเพื่อชดเชยค่าที่ผิดเพี้ยนไป
 4. ประกอบส่วน Thimble & Spindle คืนแล้วทำการตรวจค่าอีกครั้ง
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *