เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ห้องปฏิบัติการ Laboratory Furniture

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ห้องปฏิบัติการ Laboratory Furniture

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป  Lab Furniture

มีบริการจำหน่าย และสั่งทำโต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ, เฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์,โต๊ะ, เก้าอี้, อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ สำหรับวางเครื่องมือใน งาน (QC ,QA & Clean room)

สินค้าขนาดมาตรฐานและรับสั่งทำตามแบบ สำหรับงาน

  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory Room)
  • ห้องควบคุมมาตรฐานคุณภาพ (QC&QA Room)
  • ห้องงานการผลิต (Line Production)

ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์

  • โต๊ะวางเครื่องชั่งวิเคราะห์
  • โต๊ะแสตนเลส สำหรับวางเครื่องมือ
  • เคาน์เตอร์ สำหรับงานวิเคราะห์

การออกแบบ

ภาพงานผลิตจริง


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *