เครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบอินฟราเรด เครื่องวัดไข้ Infrared Thermometer KT8016

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ปัจจุบันนิยมนำมาเป็นเครื่องมือตรวจเช็คอุณภูมิของร่างกาย โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้วัดอุณภูมิได้รวดเร็วและง่าย


Tonan Asia Autotech Co., Ltd. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

295/7-8 Chang-Akad-Uthit Road, Donmuang, Donmuang, Bangkok 10210

Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2