เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์

Project details

  • CLIENT: ฺบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
  • Details : เครื่องชั่งรถบบทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แท่นชั่งแบบลอย (สะพานชั่ง) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • พิกัด: 80,000 kg
  • Size: 3m * 18m

บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้จัดทำเครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 80,000กิโลกรัม จาก บมจ.บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์

ภาพขณะกำลังสร้างและติดตั้ง ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *