การใช้งานกล้องวงจรปิดกับเครื่องชั่งรถบรรทุก Mobotix Camera and Weight Scale

Project details

  • Application: การใช้งานกล้อง Mobotix กับเครื่องชั่งรถบรรทุก
  • Solution: เนื่องจากลูกค้ามีจุดชั่งน้ำหนักหลายจุดในโรงงาน เดิมทุกจุดต้องมีจุดให้พนักงานต้องนั่งดูแล ทางโรงงานมีไอเดียในการรวมศูนย์ เพื่อประหยัดพนักงานและจุดรับส่งข้อมูลมาอยู่ที่ศูนย์กลางที่เดียว
  • Features: กล้องวงจรปิด Mobotix มีความสามารถ - เป็น Intercom พนักงานขับรถกดเรียกและสื่อสารกับพนักงานได้ - เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกรถ ทะเบียน และสินค้าท้ายรถ - ทั้งหมดใช้กล้องเพียงตัวเดียว