การตรวจสอบความแม่นยำของระดับน้ำก่อนนำไปใช้งาน

Level Accuracy Checking ก่อนนำระดับน้ำไปใช้งานควรตรวจสอบความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของเครื่องมือทุกครั้งค่ะ เพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง

 


Level Accuracy Checking

เป็นการเช็คความแม่นยำของเครื่องมือง่ายๆ ก่อนนำไปใช้งานค่ะ

Name: Engineer Level

Model: MW550-03

Base Length: 200mm

Sensitivity: 0.02mm/m

Brand: Moore&Wright (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2