Balance Scale เครื่องชั่ง

Balance Scale เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งดิจิตอล

Digital Balance Scale เครื่องชั่งดิจิตอล

Check Weigher เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก

Precision Scale เครื่องชั่งความละเอียดสูง
Platform Scale เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น
เครื่องชั่งแขวน
Pallet Scale
เครื่องชั่งสูตรอาหาร
Weight ตุ้มน้ำหนัก

Check Weight เครื่องเช็คน้ำหนัก

Balance Scale, Weighting Scale

Weighing scales (or weigh scales or scales) are devices to measure weight. Two important tools for measurement are the scale and the balance. The scale measures weight relevant to the force of gravity while the balance is used to compare the mass of two different objects. Important Words;

Scale
A scale measures a single object’s weight using gravity. A scale reading will differ if the gravity is different. This means an object’s weight measured atop a mountain will be less than at sea level, because there is less gravity at the peak of a mountain.
Balance
A simple balance uses a lever with plates on each end atop a fulcrum, or a pivoting point. By using standard masses, like grams and kilograms, an unknown object’s mass can be determined when it balances with an equal amount of known standard masses. This mass will always be constant.
Weight
According to Princeton University’s WordNet, weight is the vertical force exerted by a mass as a result of gravity. Simply put, it’s the heaviness of an object dependent on gravity.
Mass
According to Princeton University’s WordNet, mass is the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field. Simply put, it’s the amount of matter in an object.
Newtons
A Newton is the value given by a scale, which is the mass of an object times the gravity upon the object. The total force is called weight. credit: https://sciencing.com

เครื่องชั่ง ตาชั่ง แท่นชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่ง ตาชั่ง หรือแท่นชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนัก เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวัดคือสเกลและความสมดุล สเกลใช้วัดน้ำหนักซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก ขณะที่ความสมดุลใช้เปรียบเทียบมวลของสองสิ่งที่นำมาวัดเปรียบเทียบกัน คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง;

สเกล
สเกลเป็นมาตรวัดน้ำหนักของวัตถุโดยใช้แรงโน้มถ่วง ค่าที่อ่านได้จะแตกต่างกันเมื่อแรงโน้มถ่วงต่างกัน หมายความว่า วัตถุชิ้นเดียวกันเมื่อวัดบนยอดภูเขาสูง จะมีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อวัดอยู่ที่ระดับน้ำทะเล เพราะว่าแรงโน้มถ่วงบนยอดเขาสูงมีค่าน้อยกว่าที่ระดับน้ำทะเล
สมดุล
หลักการง่ายๆ คือใช้หลักการเหมือนคาน คือ มีจานชั่งทั้งสองข้างระหว่างจุดกึ่งกลางหรือจุดหมุน แล้วใช้มวลมาตรฐาน เช่น กรัม หรือ กิโลกรัม วางบนจานชั่งข้างหนึ่ง และนำวัตถุที่ไม่ทราบมวลวางบนจานชั่งอีกข้างหนึ่ง เพียงเท่านี้ก็สามารถหามวลที่เท่ากันได้เมื่อคานนั้นอยู่ในตำแหน่งสมดุล (balance)
น้ำหนัก
Weight น้ำหนักคือแรงในแนวดิ่งที่เกิดจากแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วงมาก น้ำหนักก็มากขึ้น เป็นแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุนั้นๆ ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว W มีหน่วยเป็นนิวตัน
มวล
Mass มวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่บ่งบอกปริมาณของสสารที่วัตถุนั้นมี มวลไม่ขึ้นกับตำแหน่งใดๆ เช่นขณะอยู่บนโลก และอยู่บนดวงจันทร์ก็จะมีมวลเท่ากัน
นิวตัน
นิวตันเป็นหน่วยของแรง แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น เราเรียกแรงที่โลกดึงดูดมวลนี้ว่าน้ำหนัก แรงทำให้มวลเกิดความเร่ง เช่นการออกแรงดึงหรือผลักสิ่งของ

เหตุผลดีๆ ที่ต้องเลือกซื้อสินค้าจากเรา

1. FAST DELIVERY
  1. FAST DELIVERY บริการจัดส่งรวดเร็ว

เราให้ความสำคัญในการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่งทุกครั้ง

2. WARRANTY

2. Guarantee รับประกันคุณภาพ

สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

3. Consult Free

3. Free Consult บริการตอบคำถามลูกค้า

เรามีพนักงานขาย คอยดูแล ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี และมีบริการสาธิตการใช้งาน ฟรี


4. After Sale Service

4. AFTER SALE SERVICE บริการดูแลหลังการขาย

สินค้ามีปัญหาไม่ต้องกังวล แจ้งเคลมสินค้า ติดต่อพนักงานดูแลหลังการขายได้ทันที หรือ โทร 0-2565-9370-4

5. Calibration Service

5. Calibration Service บริการสอบเทียบ

เรามีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วย LAB มาตรฐาน ISO-17025

6. Seminar and Training

6. Seminar and Training การจัดสัมมนาและฝึกอบรม

เราสามารถจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้ ทั้งในและนอกสถานที่