Rockwell Hardness Testers

Rockwell Hardness Testing

เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวล

 

Rockwell Hardness Tester
CV-600A/ CV-600MA/ CV-600MA/S

Features
 • เครื่องวัดความแข็งสเกลร็อกเวลล์แบบเข็ม
 • Basic Regular Rockwell type tester and Superficial Rockwell type tester (CV-600MA/S) offering accuracy, relaibility and durability at an extremely affordable price
 • สเกล A, B, C, F ( HRT, HRN for CV-600MA/S)
 • CV Instruments brand (UK)
Download

Advanced Digital Rockwell Hardness Tester CV-600BDL/ CV-600MBDL/ CV-600MBDL/S

Features
 • เครื่องวัดความแข็งสเกลร็อกเวลล์แบบดิจิตอล
 • Basic Digital Regular Rockwell type tester and Superficial Rockwell type tester (CV-600MBDL/S) offering accuracy, reliability and durability at an extremely affordable price.
 • สเกล A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, P, R, S ( HRN, T, W,  X, Y for CV-600MBDL/S)
 • CV Instruments brand (UK)
Download

CV Digital Rockwell Hardness Tester CV-600D

Features
 • เครื่องวัดความแข็งสเกลร็อกเวลล์แบบดิจิตอล
 • Menu-operated Rockwell hardness tester with LCD screen featuring GO/ NO GO judgement, conversion, load cycle indicator, date, time.
 • สเกล A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
 • Display conversion to HV, HB, HR scales.
 • Built-in printer and RS-232C
 • CV Instruments brand (UK)
Download

ESEWAY ‘ROCKMATIC’ Digital Rockwell Hardness Tester EW-305RS/ EW-305RSB

Features
 • เครื่องวัดความแข็งสเกลร็อกเวลล์แบบดิจิตอล
 • EW-305RS Rockwell/ Superficial Rockwell
 • EW-305RSB Rockwell/ Superficial Rockwell/ Brinell
 • The ESEWAY ROCKMATIC is a new generation of hardness testing machine. The tester’s main body is a rugged casting which incorporates a load cell, closed loop force actuator that provides continuous force feedback information to the advanced electronics.
 • สเกล Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
 • สเกล Superficial Rockwell 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y
 • 6.5″ full color touch screen display.
 • Fully automatic test load application
 • ESEWAY brand (UK)
Download

CV-600A Filling Oil การเติมน้ำมันในเครื่องทดสอบความแข็ง
การใช้งานเครื่องทดสอบความแข็ง CV-600A  (part1)
การใช้งานเครื่องทดสอบความแข็ง CV-600A  (part2)
การใช้งาน CV-600MBD

เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์ ใช้หัวกดที่เล็กและแรงกดน้อยกว่าเครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ โดยค่าของแรงและขนาดของหัวกด ชนิดของหัวกดขึ้นกับความแข็งของวัสดุที่จะทดสอบ

เราสามารถอ่านค่าความแข็งจากเครื่องทดสอบได้โดยตรง เช่น รอยกดที่มีความลึกตื้น ค่าตัวเลขจะมาก แสดงว่าวัสดุมีความแข็งมาก โดยการทดสอบจะให้แรงกดเล็กน้อย 10กก. แล้วเพิ่มแรงมากขึ้นไปจนถึง 60-100กก. ซึ่งขนาดและชนิดหัวกดต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัสดุที่ทดสอบ โดยทั่วไปหัวกดจะมีลูกบอลเหล็กและหัวกดเพชร ที่ใช้ในการวัดความแข็งแบบร็อกเวลล์

คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องวัดความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็ง ร็อกเวลล์ สเกลร็อกเวลล์ วัดความแข็ง เครื่องมือทดสอบวัสดุ วัดความแข็งเหล็ก เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ ค่่าความแข็ง ร็อกเวล โทนัน อาเชีย

Key word: hardness tester, rockwell hardness tester, hardness testing, rockwell scale, cv instruments, eseway, rockmatic, tonan asia autotech, bench type hardness tester, hardness test, cv-600a, cv-600ma, cv-600bdl, cv-600mbdl, cv-600d, ew-305, indent, indenter, test blocks, hrc, hrb, hra, scale, superficial rockwell, cv600, cv600a, cv600ma, cv600mbdl, cv600d, ew305