การอ่านไมโครมิเตอร์ Micrometer Reading scale 0.01mm | Tonan Asia Autotech

การอ่านไมโครมิเตอร์ Micrometer Reading scale 0.01mm | Tonan Asia Autotech

การอ่านไมโครมิเตอร์แบบสเกล ความละเอียด 0.01 มม.

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานของช่างที่ใช้ในการวัดขนาดยและให้ความละเอียดที่มากกว่าเวอร์เนีย

การใช้ไมโครมิเตอร์แบบสเกลก็มีข้อดีคือเครื่องมือมีความทนทาน สามารถโดนน้ำได้ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

มาทบทวนการอ่านไมโครมิเตอร์ด้วยกันค่ะ

 


การอ่านไมโครมิเตอร์ความละเอียด 0.01มม

Micrometer Reading scale 0.01mm.

Model: MW200-01

Name: Outside Micrometer 0-25mm.

Brand: Moore&Wright


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *