การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของดิจิตอลบอร์เกจ

How to change battery Bowers digital bore gauge

แสดงวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดิจิตอลบอร์เกจค่ะ

Battery CR2032

 


การเปลี่ยนแบตเตอรี่

Name: Digital Bore Gauge

Model: XTH

Brand: Bowers (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2