รีวิวเกจวัดร่องลึกดอกยาง วัดดอกยาง MW176-01DTG

Digital Tyre Profile Gauge  หรือเกจวัดร่องลึกดอกยาง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความลึกของดอกยาง หรือใช้ตรวจสอบความพร้อมของยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ ใช้ตรวจสอบยางรถยนต์เส้นใหม่ว่ามีความลึกดอกยางตามมาตรฐานหรือไม่ และใช้เช็คดอกยางว่ามีความลึกเท่ากันตลอดทั้งเส้นหรือไม่

ซึ่งมีการเช็คดอกยางมีความสำคัญและความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ค่ะ

 


การใช้งานเกจวัดร่องลึกดอกยาง

เครื่องมือ เกจวัดความลึกดอกยาง

Digital Tyre Profile Gauge

model: MW176-01DTG

brand: Moore&Wright

Range: 0-25mm

Resolution: 0.01mm


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2