รีวิว ดิจิตอลคาลิเปอร์วัดนอก รุ่น MW526DIG ยี่ห้อ Moore&Wright

คลิปรีวิวคาลิเปอร์วัดนอกแบบดิจิตอล รุ่น MW526DIG ใช้สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก หรือระยะความกว้าง ขนาดด้านนอกของชิ้นงาน โดยขาวัดจะเป็นลักษณะสปริง อ่านค่าตัวเลขบนจอแสดงผล และเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ 3 หน่วย คือ mm, inch, fraction ค่ะ

 


คลิปรีวิวคาลิเปอร์วัดนอกแบบดิจิตอล รุ่น MW526DIG

ใช้สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก หรือระยะความกว้าง ขนาดด้านนอกของชิ้นงาน โดยขาวัดจะเป็นลักษณะสปริง อ่านค่าตัวเลขบนจอแสดงผล และเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ 3 หน่วย คือ mm, inch, fraction ค่ะ

0:25 แกะกล่อง

1:05 การใส่แบตเตอรี่

1:51 ฟังก์ชั่นของเครื่องมือ

2:00 ปุ่ม ON/ZERO/OFF

2:14 ปุ่ม mm/in/F

3:09 ปุ่ม HOLD

3:58 วิธีการใช้งาน

 

เครื่องมือที่รีวิว

Name/ ชื่อ : Digital Outside Caliper คาลิเปอร์วัดนอกแบบดิจิตอล

Model/ รุ่น: MW-526DIG

Brand/ ยี่ห้อ: Moore & Wright มัวร์ แอนด์ ไรท์

Range ช่วงการวัด : 0-150mm/ Resolution ค่าความละเอียด: 0.1mm

Shop ร้านค้าที่จำหน่าย: Tonan Asia Autotech Co., Ltd. (Line: @tonanasia)

#outsidecaliper #mw526dig


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2