รีวิว เกจวัดความหนา Lifting Type Thickness Gauge MW455-25 Moore&Wright

รีวิว เกจวัดความหนา Lifting Type Thickness Gauge MW455-25 Moore&Wright

รีวิวแกะกล่องเกจวัดความหนา Lifting Type Thickness Gauge MW455-25

เกจวัดความหนาแบบหนีบ นิยมใช้ในการวัดความหนากระดาษ พลาสติก แผ่นฟิล์มหรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง


รีวิวแกะกล่องเกจวัดความหนา

Name: Lifting type Thickness Gauge

Model: MW455-25

Range: 0-10mm

Graduations: 0.01mm

Throat Depth: 30mm

Brand: Moore&Wright (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2