สาธิตการใช้งาน เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา Portable Hardness Tester IPX-340 เบื้องต้น

การทดสอบความแข็งเป็นการตรวจสอบที่จำเป็นประเภทหนึ่งของสินค้าหลายประเภท ส่งผลต่อความทนทาน อายุการใช้งานของสินค้าต่างๆ นิยมใช้กับการทดสอบความแข็งของเหล็ก โลหะ อโลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น

 


สาธิตการใช้งาน เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา Portable Hardness Tester IPX-340 เบื้องต้น

เครื่องทดสอบความแข็งรุ่นนี้มีปริ้นท์เตอร์ในตัว

Name: Portable Hardness Tester

Model: IPX-340

Brand: INSPEX

Features

  • Advanced Leeb hardness tester with built-in thermal printer
  • Large LCD, showing all functions and parameters
  • Direct display of hardness scales HRB, HRC, HV, HB, HS, HL
  • Automatic recognition of Impact devices
  • Upper and lower limit with sound alarm
  • Test at any angle, even upside down
  • Six impact devices are available for special application
  • Battery low indication and sound alarm
  • Rechargeable Li battery, intelligent charging

สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2