รีวิวเวอร์เนียร์วัดความลึก Vernier Depth Caliper รุ่น MW170-15B การใช้งานและการอ่านค่า

เวอร์เนียร์วัดลึก เป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการวัดความลึกของชิ้นงาน

การอ่านค่าของความลึก จะอ่านค่าเหมือนการอ่านเวอร์เนียร์ทั่วไป

ในวันนี้เครื่องมือจะมีช่วงการวัดอยู่ที่ 150mm และความละเอียดการอ่านที่ 0.05mm ค่ะ


เวอร์เนียร์วัดความลึก Vernier Depth Caliper รุ่น MW170-15B การใช้งานและการอ่านค่า

Name: Vernier Depth Caliper

Model: MW170-15B

Brand: Moore&Wright

Range: 0-150mm/0.05mm

Shop: Tonan Asia Autotech


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2