4 วิธีการวัดขนาดด้วยเวอร์เนีย

เวอร์เนียเป็นเครื่องมือพื้นฐานของช่างที่ใช้ในการวัดขนาดอย่างง่ายและให้ความละเอียดที่มากกว่าไม้บรรทัด

ปัจจุบันมีเวอร์เนียทั้งแบบสเกลและแบบดิจิตอล

เรามาดูกันว่า เราสามารถใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดขนาดได้อย่างไรบ้างค่ะ


4วิธีการวัดที่แตกต่างกัน ด้วยเวอร์เนีย คาลิเปอร์เพียงตัวเดียว

  1. การวัดนอก Outside Measuement
  2. การวัดใน Inside Measurement
  3.  การวัดขั้น Step Measurement
  4. การวัดลึก Depth Measurement

Model: MW110-15WR

Brand: Moore&Wright


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *