ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางบริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้มีบูธแสดงสินค้าเครื่องมือวัดในห้องแสดงนวัตกรรม TGI Smart Factory ภายในสถาบันไทย-เยอรมัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านสามารถแวะเยี่ยมชมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อ Smart Factory ได้ทุกวันภายในสถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร ขอบคุณครับ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *