Gloss Measurement

ความเงา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถวัดระดับความเงาออกมา หรืออธิบายให้เข้าใจตรงกัน แต่ความเงาก็มักจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลายชนิด พลาสติก ยานยนต์ เครื่องสำอางค์ ซึ่งความเงาก็ขึ้นกับคุณสมบัติการสะท้อนของแสงนั่นเอง

Gloss เป็นคุณสมบัติทางแสงที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อน ความสามารถของพื้นผิวในการสะท้อนแสงในทิศทางเฉพาะ การวัดมันจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ: ดัชนีการหักเหของวัสดุ, มุมของแสงตกกระทบ  โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปริมาณของแสงสะท้อนจากตัวอย่างกับที่สะท้อนจากมาตรฐานการสอบเทียบแก้วดำกับดัชนีการหักเหที่กำหนดไว้ ใช้มุมที่แตกต่างกันในการวัดโดยมุมฉากที่ 20, 60 และ 85 องศา (สำหรับพื้นผิวที่มีความเงาสูงปานกลางและต่ำตามลำดับ) แต่มุมอื่น ๆ ใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะเช่น 75 องศาสำหรับฟิล์มพลาสติก และ 45 องศาสำหรับไวนิล

ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความเงา นำไปสู่การผลิตเครื่องมือต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อวัดความมันวาว โดยอาศัยคุณสมบัตการสะท้อนแสงบนพื้นผิววัสดุ จะมีหน่วยการวัดเป็น GU หรือ Gloss Unit ในทางอุตสาหกรรมจะใช้ในช่วง 0-100GU เช่น วัดความเงาของพลาสติก วัดความเงาของสีเคลือบ โดยจะวัดแสงสะท้อนที่มุมแตกต่างกันทั่วไปที่ 3ระดับคือ มุม20 องศา 60องศา และ 85 องศา ตามความสามารถการสะท้อนแสงของวัสดุ

 

คำที่เกี่ยวข้อง Gloss Measurement, Gloss meter วัดความเงา วัดความเงาพื้น วัดความเงารถยนต์

รายละเอียดเครื่องวัดความเงา

credit: https://www.amecal.com/single-post/2010/06/01/Gloss-Measurement

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *