Brinell Hardness Tester

Brinell Hardness Tester

เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์

 

Brinell Hardness Tester
CV-3000LDB

Features
  • เครื่องวัดความแข็งสเกลบริเนลล์
  • Ready-to-test digital Brinell tester with closed loop controlled load application
  • Sturdy, regular 3000kg Brinell tester
  • CV Instruments brand (UK)
Download

Brinell Scanning System
CV-HB100

Features
  • เครื่องวัดความแข็งสเกลบริเนลล์
  • Portable Brinell Video Scanning System
  • High end portable video scanning system
  • Including magnetic base
  • Software Included
  • CV Instruments brand (UK)
Download

Brinell Hardness Test เป็นการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทํากับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ค่าความแข็งจะคํานวณจากแรงกดที่กระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิว โดยพื้นที่ผิวมีลักษณะเป็นผิวโค้ง

คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องวัดความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งบริเนลล์ สเกลบริเนลล์ วัดความแข็ง เครื่องมือทดสอบวัสดุ วัดความแข็งเหล็ก เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ ค่าความแข็ง บริเนลล์ โทนัน อาเชีย

Key word: hardness tester, brinell hardness tester, hardness testing, brinell scale, cv instruments, eseway, tonan asia autotech, bench type hardness tester, hardness test, indent, indenter, test blocks, hb, cv-3000ldb, cv-hb100, brinell scanning, hbw