Surface Roughness Tester

Surface Roughness Tester

เครื่องวัดความเรียบผิว ความขรุขระ

 

Surface Roughness Tester IPX-105

Features
 • Large range of test parameters RX, Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
 • 128×64 OLED dot matrix display, digital/graphic display; highlight no perspective
 • Large memory, can store 100 groups of original data and waveform
 • Display information, can display all the parameters and graphics
 • Compatible with ISO, DIN, ANSI, JIS national standards
 • Built-in Li-ion rechargeable battery
 • Working time >20 hours of continuous work
 • Automatic shutdown and power saving function
 • Connected to PC and printer
 • Optional reference standards, small bore tracers, measuring stand, tracer extension etc.
Download

Surface Roughness Tester IPX-103/104

Features
 • Pocket-sized and economically priced!
 • External and internal finish testing with swivable tracer
 • Ra and Rz parameters in one instrument and all available after each individual test
 • Standard 9V battery
 • Three cut-off 0.25mm, 0.8mm and 2.5mm, adjustable to 1-3-5 times
 • Piëzo-electric pick-up stylus for external surfaces with diamond tip of 2 micron according to the latest ISO standards
 • IPX-104 with data output
Download

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเรียบ ความขรุขระ ของพื้นผิว โดยมักจะวัดจากความเบี่ยงเบนของพื้นผิวจริงกับพื้นผิวในอุดมคติ (ideal) ถ้าความเบี่ยงเบนมีค่ามาก หมายถึงพื้นผิวนั้นขรุขระมากหรือผิวหยาบ ถ้ามีค่าน้อย ก็หมายถึงมีความขรุขระน้อยหรือพื้นผิวเรียบ หน่วยวัดปกติที่ใช้คือ Ra, Rz

Key word: surface roughness tester, surface roughness, roughness tester, inspex, profile roughness, profilometer,surface, roughness, surface roughness measurement ,contact stylus, glass scale, เครื่องทดสอบความเรียบ, เครื่องทดสอบความขรุขระ, เครื่องวัดความเรียบ, เครื่องวัดความขรุขระพื้นผิว, inspex, ipx-103, ipx-104, ipx-105, ipx105, ipx103, ipx104 ,เครื่องวัดความหยาบผิว