การคำนวณค่าความละเอียดและการหาค่า Least Count ของเวอร์เนียร์ในหน่วยนิ้วและหน่วยมม.

ในคลิปนี้จะเป็นการคำนวณหาค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์ทั้งหน่วยเซ็นติเมตรและหน่วยนิ้ว การหาค่าลีสเคาน์ Least Count นะคะ Least Count เป็นค่าความละเอียดที่เล็กที่สุดที่อ่านได้จาเครื่องมือวัด เราจะต้องคำนวณหาค่านี้ออกมาก่อน เพื่อใช้ในการอ่านค่าการวัดที่ได้จากเครื่องมือวัดค่ะ #ladyengineer #leastcount #การคำนวณค่าความละเอียด

 


ตัวอย่างการคำนวณค่าความละเอียด

Name: เวอร์เนียร์ MW100-15B

Range: 0-150mm/ 0-6inch


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2