การใช้งาน วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง Spring Joint Divider MW506

การใช้งาน วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง Spring Joint Divider MW506

การใช้งาน วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง Spring Joint Divider MW506

คลิปสอนการใช้งาน ส่วนประกอบของเครื่องมือ วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง Spring Joint Divider Model: MW506 Brand: Moore&Wright

 


คลิปสอนการใช้งาน วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง

ใช้ประโยชน์ในการ

  • ขีดวงกลมเหมือนวงเวียน
  • ขีดเส้นบนเหล็ก
  • แบ่งระยะให้เท่ากัน
  • แบ่งช่อง

Spring Joint Divider

Model: MW506

Brand: Moore&Wright


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *