ในนาม Tonan Asia Autotech ขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้
ในหัวข้อ “ยกระดับ Innovation for Industry 4.0” ณ.สถาบันไทย-เยอรมัน วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
รวมทั้งดร.ยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยา จากสถาบันมาตรวิทยาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
1)ด้านเครื่องมือวัด
2)ด้านการสอบเทียบ
3)ด้านการกรองเศษโลหะ
4)ด้านการชุบ ล้าง เคลือบผิวโลหะ
5)ด้านวางระบบ ISO
6)ด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อ Bluetooth
7)ด้านจัดการข้อมูลผ่าน Mobile App
และผู้ออกบูธทั้ง10บริษัท และผู้ที่ติดธุระมาไม่ได้ทุกท่าน ที่ร่วมทำให้งานสัมมนาครั้งนี้
ประสบความสำเร็จ ได้ทั้งความรู้ แนวคิด และเกิดโอกาสต่อยอดทางธุรกิจมากมาย
ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะขอเชิญทุกท่านอีกนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *