ความแม่นยำกับความเที่ยงตรง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร Accuracy vs Precision different?

ความแม่นยำกับความเที่ยงตรง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร Accuracy vs Precision different?

ความแม่นยำกับความเที่ยงตรง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร Accuracy vs Precision different?

ในทุกอุปกรณ์การวัดจำเป็นต้องให้เครื่องมือมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการใช้งานและอ่านค่า

แต่ขั้นตอนแรกเราต้องเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จึงจะสามารถประเมินเครื่องมือวัดที่มีอยู่ได้ถูกต้องว่าควรปรับแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

 


ความแม่นยำกับความเที่ยงตรง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

มีความสำคัญอย่างไรกับเครื่องมือวัด จำเป็นไหมที่ต้องรู้

ดูคลิปนี้แล้ว ตอบได้แน่นอนค่ะ

Accuracy vs Precision what is the different?


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *