ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1
การใส่ดอกสว่านต้องใส่ดอกสว่านให้ตรงกลางหัวจับ ดอกสว่าน หมุนล็อกดอกสว่านให้แน่นด้วยดอกขันหัวสว่าน (จำปา)ทั้ง 3 ช่องโดยออกแรงให้เท่าๆกัน
ขั้นตอนที่ 2
ก่อนการเจาะควรใช้เหล็กนำศูนย์ ตอกนำก่อนโดยเฉพาะโลหะควรทำทุกครั้งเพื่อป้องกันดอกสว่านเจาะไม ่ตรงตำแหน่งหรือหนีศูนย์ และควรจับชิ้นงานให้แน ่นด้วยแคล้มป์
ขั้นตอนที่ 3
วิธีการเจาะชิ้นงานตามแนวตั้งที่ลึกมากๆ เพื่อให้ได้รูเจาะที่ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรจะใช้ฉากเหล็กมาทาบเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเจาะรูให้ตรงตลอด ในการทาบกับฉากนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฉากขนานกับดอกสว่านแต่ควรสังเกตให้ตัวสว่าน ขนานกับฉากก็พอ
ขั้นตอนที่ 4
การเจาะให้รูมีความลึกเท่ากันทุกรู ควรนำกระดาษกาวหรือเทปกาวปิดพันรอบดอกสว่านในระยะความลึกที ่ต้องการโดยวัดจากปลายดอกสว่านเข้ามา เวลาเจาะใ ห้เจาะถึงแนวกระดาษกาวเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5
สำหรับการเจาะวัสดุให้ทะลุทั้งไม้หรือโลหะ ควรน ำเศษวัสดุที่เรียบมาวางรองด้านล่างที่เจาะทะลุให้สว่านเจาะผ่านออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเศษครีบจากการเจาะ หรือ ป้องกัน ไม้ฉีกแตกไม่เรียบ
ขั้นตอนที่ 6
การเจาะรูโลหะ ควรใช้ดอกสว่านประเภทที่สามารถเจาะโลหะได้โดยดูจากฉลากของดอกสว่าน ก่อนการเจาะโลหะควรตอกเหล็กนำศูนย์รูเจาะทุกครั้งเพื่อไม่ให้ ดอกสว่านลื่นไถลออกจากตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะเจาะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรูเจาะป้องกันความร้อนจากการเจาะ และใช้รอบเจาะที่ช้า
ขั้นตอนที่ 7
สำหรับการเจาะรูใส่สกรู , น๊อต เพื่อให้หัวสกรู ฝังเสมอกับผิวชิ้นงานแลดูสวยงามสามารถ ทำได้โดย การใช้สว่านผ่านรูเจาะที่มีรูปตามหัวสกรูที่ใช้ เพื่อที่ขณะที่ขันสกรูลงแล้วหัวสกรูจะเสมอผิวพอดี
ขั้นตอนที่ 8
การเจาะรูที่ท่อเหล็กหรือท่อพีวีซี สำหรับรูท่อ ที่อยู่ใกล้ปลายท่อควรใช้ไม้กลึงกลมสอดในท่อเพื ่อรองด้านในไม่ให้รูด้านในฉีกเป็นครีบ ซึ่งสามารถมองจากภายนอกแล้วสวยงาม

ขอบคุณที่มา: http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/homedd.A_home_diy.frontweb.DiyTopic?ClassID=00024&ItemID=05203&TypePage=0&IndexShow=0&goPage=0&Mytype=1

Picture credit: https://www.hafelethailand.com/content/13808/festool-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *