Laser Tape Measure (3in1)

ตลับเมตรพร้อมเลเซอร์วัดระยะ

  • เครื่องวัดระยะ
  • วัดระยะด้วยเทป
  • วัดระยะด้วยเลเซอร์
  • จอแสดงผลแบบดิจิตอล
  • ช่วงการวัด 30ม.
  • ชาร์จไฟทาง USB port

Tonan Asia Autotech Co., Ltd. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

295/7-8 Chang-Akad-Uthit Road, Donmuang, Donmuang, Bangkok 10210

Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2