รีวิวการใช้งานเครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบ Coating Thickness Gauge IPX-201F INSPEX

สาธิตการใช้เครื่องวัดความหนาสีเบื้องต้น

Digital Coating Thickness Gauge

Model: IPX-201F

Brand: INSPEX from Bowers Group (UK)

 


สาธิตการใช้เครื่องวัดความหนาสีเบื้องต้น

Digital Coating Thickness Gauge

Model: IPX-201F

Brand: INSPEX from Bowers Group (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2