รีวิวคาลิเปอร์วัดใน แกะกล่อง และการใช้งาน Review Digital Inside Caliper MW516DIG

 

 


คลิปรีวิวคาลิเปอร์วัดในแบบดิจิตอล รุ่น MW516DIG

ใช้สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือระยะในร่อง ด้านในชิ้นงาน โดยขาวัดจะเป็นลักษณะสปริง อ่านค่าตัวเลขบนจอแสดงผล และเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ 3 หน่วย คือ mm, inch, fraction ค่ะ

เครื่องมือที่รีวิว

Name/ ชื่อ : Digital Inside Caliper คาลิเปอร์วัดในแบบดิจิตอล

Model/ รุ่น: MW-516DIG

Brand/ ยี่ห้อ: Moore & Wright มัวร์ แอนด์ ไรท์

Range ช่วงการวัด : 12.7-150mm

Resolution ค่าความละเอียด: 0.1mm


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2