รีวิวแกะกล่องและวิธีการใช้งานเเครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบรุ่น IPX-202FN

Digital Coating Thickness Gauge หรือเครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีหัววัดในตัว และสามารถวัดได้ทั้ง F และ N ในเครื่องเดียวกัน

F = Ferrous

N = Non Ferrous

 


รีวิวแกะกล่อง แสดงอุปกรณ์ของเครื่องวัดความหนาสี

Name: Coating Thickness Gauge

Model: IPX-202FN

Brand: INSPEX (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

วิธีการใช้งานเบื้องต้น ของเครื่องวัดความหนาสี

Name: Coating Thickness Gauge

Model: IPX-202FN

Brand: INSPEX (UK)