รีวิวและการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบเข็ม MW140-15 Dial Caliper Moore&Wright

รีวิวและการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบเข็ม MW140-15 Dial Caliper Moore&Wright

รีวิวและการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบเข็ม MW140-15 Dial Caliper Moore&Wright Brand

เวอร์เนียคาลิเปอร์ แบบหน้าปัทม์ หรือแบบเข็มค่ะ Dial Vernier Caliper เป็นเวอร์เนียร์ที่พัฒนามาจากรุ่นสเกล โดยออกแบบหน้าปัทม์เพื่อช่วยให้การอ่านค่าได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 


รีวิวและการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบเข็ม MW140-15 Dial Caliper Moore&Wright Brand

สินค้า เวอร์เนียแบบเข็ม Dial Caliper

รุ่น MW140-15

ยี่ห้อ Moore&Wright

Range: 0-150mm

Resolution: 0.02mm


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2