รีวิว ฉากเลื่อน Sliding T-Square, Double Square รุ่น DS71041 ยี่ห้อ Moore&Wright

รีวิว ฉากเลื่อน Sliding T-Square, Double Square

รุ่น DS71041

ยี่ห้อ Moore&Wright

  • แกะกล่อง
  • ส่วนประกอบ
  • ตัวอย่างการใช้งาน

 

#ladyengineer #slidingtsquare #ฉากเลื่อน #moore&wright


ตัวอย่างการใช้งานฉากเลื่อน

  • Mark ตำแหน่ง
  • กำหนดจุดตัด
  • ลากเส้นขนาน
  • ลากเส้นตรง
  • เช็คฉาก

สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2