รีวิวแกะกล่องและวิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอล MW200-01DBL

Digital External Micrometer Review

 

 


การใช้งานไมโครมิเตอร์ดิจิตอล

Name: Digital External Micrometer

Model: MW200-01DBL

Range: 0-25mm

Graduations: 0.001mm

Brand: Moore&Wright (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2