รู้จักกล้องบอร์สโคป Get to know Borescope

Borescope บอร์สโคป คือเครื่องมือที่ช่วยในการมองเห็นภาพในที่แคบ โดยไม่ต้องผ่าทำลายชิ้นงาน แบ่งออกเป็น rigid borescope และ flexible borescope สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อแสดงผลที่จอภาพภายนอกได้

 


รู้จักกล้องบอร์สโคป Get to know Borescope

Credit ภาพตัวอย่างกล้องบอร์สโคป www.hawkeyeborescopes.com

Name: Rigid Borescope

Model: PSS08-NVK

Dia. 2.49mm L185mm

Brand: Hawkeye (USA)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2