สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย

 

  • รับรถบรรทุกประเภท 4ล้อขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12ล้อ พ่วงหรือกึ่งพ่วง
  • รถทุกคันต้องติดตั้ง GPS ตามที่ขนส่งกำหนด *กรณีรถติดตั้งแก๊ส รับเฉพาะที่มาจากการติดตั้งเชื้อเพลิงจากโรงงานผลืตเท่านั้น
  • อายุรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2007-2022 สูงสุดไม่เกิน 16ปี และวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
  • ไม่รับประเมินแบรนด์ TATA, DAEWOO, Brand จีน
  • อัตราดอกเบี้ยงคงที่ ระยะเวลา 12-48งวด อัตราดอกเบี้ย 8.08% ต่อปี / ระยะเวลา 60-72งวด อัตราดอกเบี้ย 9.40% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย ค่าโอน 3,000บาท ค่าอากร 0.50% ของยอดสินเชื่อ และประกันภัย เป็นทางเลือกของลูกค้าโดยแนบประกันภัยชั้นที่1 หรือชั้นที่2

Tonan Asia Autotech Co., Ltd. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

295/7-8 Chang-Akad-Uthit Road, Donmuang, Donmuang, Bangkok 10210

Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2