เครื่องวัดความเงา Gloss Meter

Gloss Meter, Glossmeter หรือเครื่องวัดความเงา เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเงาสะท้อนของพื้นผิวโดยอาศัยการฉายแสงที่มีความเข้มและมุมคงที่ไปที่พื้นผิว แล้ววัดปริมาณของแสงที่สะท้อนกลับมา ในทางอุตสาหกรรม เราใช้ค่ามุมในการวัด สามค่า คือ 20องศา 60องศา และ 85องศา ก็สามารถครอบคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ที่ต้องการวัดค่า

 


Tonan Asia Autotech Co., Ltd. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

295/7-8 Chang-Akad-Uthit Road, Donmuang, Donmuang, Bangkok 10210

Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2