เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter

Vibration Meter

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

 

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter IPX-601

Features

✅ Basic compact analyser for predictive maintenance ofproduction machinery

✅ For checking of unbalance, misalignment, bearings and gears

✅ Integrated accelerometer

✅ Low frequency mode Lo-RMS to test low vibrations

✅ High frequency mode to test average acceleration (Hi AVE) and single peak displacement (Hi PEAK)

✅ Large frequency range

✅ Battery power 9V

Download

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter VM-6360

Features

✅ ช่วงการวัด Acceleration (Peak) 0.1 ถึง 400 m/s²
✅ ช่วงการวัด Velocity (RMS) 0.01 ถึง 400.0 mm/s
✅ ช่วงการวัด Displacement (Peak – Peak) 0.001 ถึง 4.000 mm
✅ ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1KHz
✅ ความแม่นยำ ±5% +2 digits
✅ ฐานแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์และ Piezoelectric accelerometer

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter VM-6320

Features

✅ ช่วงการวัด Acceleration 0.1 ถึง 200 m/s² (10Hz ถึง 1KHz, 10Hz ถึง 10KHz )
✅ ช่วงการวัด Velocity : 0.1 ถึง 200 mm/s (10Hz ถึง 1KHz)
✅ ช่วงการวัด Displacement: 0.001 ถึง 2.0mm(10Hz ถึง 1KHz)
✅ ความแม่นยำ ±5%
✅ เซ็นเซอร์ Piezoelectric accelerometer
✅ คุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 2954

คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะทือน โทนัน อาเชีย

Key word: vibration meter, vibration, inspex, tonanasia, ipx-601, ipx601, vm6360, vm6320

#vibrationmeter #เครื่องวัดความสั่นสะเทือน