เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter

Vibration Meter

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

 

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter IPX-601
IPX-601 เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน vibration meter
Features
  • Basic compact analyser for predictive maintenance ofproduction machinery
  • For checking of unbalance, misalignment, bearings and gears
  • Integrated accelerometer
  • Low frequency mode Lo-RMS to test low vibrations
  • High frequency mode to test average acceleration (Hi AVE) and single peak displacement (Hi PEAK)
  • Large frequency range
  • Battery power 9V
Download

คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะทือน โทนัน อาเชีย

Key word: vibration meter, vibration, inspex, tonanasia, ipx-601, ipx601