เลือกซื้อเวอร์เนียร์แบบไหนดี? scale vs digital vernier

 


การเลือกซื้อเวอร์เนียร์ หรือเลือกเวอร์เนียร์มาใข้งาน เราควรเลือกแบบไหน ระหว่างเวอร์เนียร์แบบสเกล และเวอร์เนียร์แบบดิจิตอล

ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นที่แอดมินแนะนำนะคะ

1. ความละเอียดของเครื่องมือ

2. การส่งออกข้อมูล จำเป็นต้องมีหรือไม่

3. วิธีการอ่านค่า

4. การดูแลรักษา

5. งบประมาณ หรือราคาของเครื่องมือ

#ladyengineer #vernier #เวอร์เนียร์ #tonanasia


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2