รูปบรรยากาศ Roadshow seminar @บริษัทST Filter ผ่านไปได้ด้วยดี ลูกค้าชื่นชมและได้ความรู้ไปใช้กับงานได้จริง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัท Tonan Asia Autotech จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ST Filter จำกัด ผู้นำด้านไส้กรองน้ำมันและไส้กรองอากาศ ให้ความไว้วางใจบริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัดให้จัดอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องมือวัดและการสอบเทียบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 4.0” ในครั้งนี้ได้รับความรู้ การเชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับ computer หรือ Smartphone ด้วย Bluetooth และการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO-17025 โดย บ.Microtech Calibration Laboratory และปิดท้ายด้วย ช่วง Workshop ให้ทดลองใช้งานและสามารถนำไปใช้กับงานได้จริงครับ
ขอบพระคุณครับ
Tonan Asia Autotech#Training

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *