การตั้งค่าสเกลของไมโครมิเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน

การตั้งค่าสเกลของไมโครมิเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน

การตั้งค่าสเกลไมโครมิเตอร์ให้ตรงศูนย์ | How to adjust Zero Scale to Micrometer

วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไมโครมิเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน การทำความสะอาด เช็คขีดสเกล และการปรับตั้งค่าไมโครมิเตอร์ให้สเกลตรงกับเลขศูนย์ ก่อนนำไปใช้งานค่ะ

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือช่างขนาดเล็กที่ใช้ในการวัดขนาดโดยให้ค่าความละเอียดสูง


การปรับตั้งค่าสเกลให้ตรงศูนย์ก่อนนำไมโครมิเตอร์ไปใช้งาน

Micrometer model: MW200-01, MW204-01

Brand: Moore&Wright

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *