การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.001mm Micrometer Reading Resolution 0.001mm from MW204-01

การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.001mm Micrometer Reading Resolution 0.001mm from MW204-01

การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.001mm Micrometer Reading Resolution 0.001mm MW204-01

เรียนรู้การอ่านไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.001mm สอนการอ่านทีละขั้นตอน ไม่ยากคะ

 


การอ่านไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.001mm

Model: MW204-01

Brand: Moore&Wright

 

 


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *