บทความ การวัดความเข้มของแสง Light Intensity

บทความ การวัดความเข้มของแสง Light Intensity

ความเข้มของแสง Light Intensity สามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงเทียน lumen lux

แรง เทียน หรือ candle power มีหน่วยเป็น cd หรือ candle 1 cd หมายถึง เมื่อเราเอาแหล่งกำเนิดแสง มาวางไว้ที่กลางวัตถุทรงกลม มีรัศมี 1 ฟุต ในพื้นที่ 1 ตารางฟุตนั้น จะวัดความสว่างได้เท่ากับ 1 ฟุต-แคนเดิล ( 1 fc or หรือเท่ากับ 1 lumen/ ft2 ) อาจเรียกย่อว่า 1 lumen (lm) นั่นคือ ในพื้นที่ทรงกลม 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 lumen

Lumen เป็นการวัด flux หรือ ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เท่าไหร่ ในเวลาหนึ่ง ๆ ( วัดเฉพาะแสงช่วงสายตามองเห็น ไม่ใช่พลังงานทั้งหมด )

Lux เป็นการวัด illumination หรือ ความส่องสว่าง (  flux คือ พลังงานแสงที่ออกจากจุดกำเนิด แต่ illumination เป็นพลังงานแสงที่ตกกระทบตัวพื้นผิว)

หากต้องการแปลงหน่วยก็สามารถแปลงได้ง่าย ๆ คือ

1 fc ( foot-candle) = 1 lumen / ft2

1 fc = 1/10.76 lumen / m2 หรือ lux

1 fc = 0.09 lux

1 lux = 10.76 fc = 10.76 lm/ft2

Power Consumption วัดออกมาเป็น Wattage หรือ watt พูดง่าย ๆ ก็เป็น ค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียจากการใช้หลอด มักจะสัมพันธ์กับความสว่างของหลอดไฟ ยิ่งวัตต์มาก แสงที่ได้จะเข้มกว่าวัตต์น้อย แต่ก็ไม่เสมอไป เมื่อเทียบกันกับหลอดต่างชนิดกัน ในวัตต์เท่า ๆ กันการให้ความสว่างก็ต่างกันกับหลอดแต่ละชนิด

——————————————————————————

ปริมาณแสง
หน่วยการวัดปริมาณแสงที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรม คือ การวัดในรูปของเส้นแรงของแสง ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูเมน
(Lumen) และหน่วยที่แสดงการส่องสว่าง หรือความสว่างจะใช้หน่วย ลักซ์ (Lux)
ซึ่งเป็นค่าเส้นแรงของแสงที่ตกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร นั่นคือ

Lux = Lumen/m2 = lm/m2

โดยการบอกค่าปริมาณแสงที่ออกมาจากหลอดใดๆ ก็จะบอกเป็นค่าลูเมน เช่น

หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Cool White 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 3,000 ลูเมน
หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Day Light 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 2,700 ลูเมน ฯลฯ
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ จะพิจารณาจากเส้นแรงของแสงที่ออกมาจากหลอดต่อกำลังวัตต์ของหลอดไฟ บางครั้งเรียกว่า
Efficacy มีหน่วยเป็น Lumen/Watt เช่น
หลอดไส้ มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 15 Lumen/W.
หลอดฟลูออเรสเซนต์ Cool White มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 80 Lumen/W.
——————————————————————————–

Lighting Measurement (มาตรการตรวจวัดแสง)

•  Candela ( cd ) (ความสว่างที่เทียน 1 เล่มส่องแสงได้)

•  Candle Power (CP) (ความสว่างของแสง 1 แรงเทียน)

•  Footcandle ( fc ) 1 lumen / sq.ft . (ความสว่างของแสง1 ตารางฟุตที่มาจากจุดกำเนิดแสง 1 ฟุต)

•  Lux (lx) 1 lumen / sq.m . (ความสว่างของแสง1 ตารางเมตรที่มาจากจุดกำเนิดแสง 1 เมตร)

•  Lumen ( lm ) (เส้นแสง 1 เส้นแสงที่ออกมาจากจุดกำเนิเด 1 จุด)

•  Illuminance ( E ) (ค่าความส่องสว่างของแหล่งกำเนิืดแสง)

•  Luminance (L) (ค่าความสว่างของแสงที่ตกกระทบมาแล้ว)

•  Footlambert ( fL) (หน่วยของแสงที่วัดไำด้)

(สัดส่วนของหน่วยมาตรวัดต่าง ๆ )

1 cd = 12.57 lm

1 fc = 10.76 lx

1 lx = 0.0929 fc
———————————————————————————-

ที่มา : http://www.cpe52.com/viewthread.php?tid=759

credit ภาพ : https://www.allstarselectricheatingandair.com/blog/why-your-light-bulbs-keep-burning-out

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *