ล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกล Covid19

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกล Covid19

ล้างมือสร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “

ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • ถูฝ่ามือ
  • ถูหลังมือ ซอกนิ้ว
  • ฝ่ามือถู ฝามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  • หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
  • ถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบด้วยฝ่ามือ
  • ปลายนิ้วมือ ถูข้างฝ่ามือ
  • ถูรอบข้อมือ

ขอบคุณที่มา https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info-7-steps-wash-hands/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *