เครื่องชั่งบรรจุข้าวสาร เครื่องชั่งการเกษตร

จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องชั่งบรรจุข้าวสาร​และอาหารสัตว์​ รวมถึงเครื่องชั่งสิ่งของต่างๆ พืชผลทางการเกษตรเช่น ชั่งน้ำหนักข้าวโพด ชั่งน้ำหนักข้าวสาร เหมาะสาหรับกลุ่มเกษตรกร หรือโรงสี ขนาดเล็ก หรือกลาง ที่ต้องการใช้เครื่องในการบรรจุ

#เครื่องชั่งบรรจุข้าวสาร #เครื่องชั่งการเกษตร

 


มีแบบ 1 ถังชั่ง 2ถังชั่ง


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2