วิธีการใช้งานและการตั้งค่า  Analog Bore Gauge

ส่วนประกอบของเครื่องมือ

Analogue Bore Gauge

วิธีการอ่านค่า

เครื่อง Analog bore Gauge ทุกรุ่นจะมีค่าความละเอียดอยู่ที่ 0.005 มม. ที่แกน Sleeve จะมีค่าบอกระยะ และที่แกนหมุน Thimble 1 รอบจะมีค่าเท่ากับ 0.5 มม. ดังนั้นการอ่านค่าให้เริ่มอ่านค่าจากแกน sleeveให้ใกล้เส้นที่แสดงหน่วย มม.ก่อนจากนั้นให้เอาค่าที่อ่านได้ไปรวมกับค่าละเอียดที่อยู่บนแกน Thimble

ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ จะสามารถอ่านค่าได้ 16.015 มม.

ตัวอย่างการอ่านค่า

 

การตั้งค่าเครื่องใหม่

เมื่อเครื่องมือเริ่มมีอาการอ่านค่าไม่เที่ยงตรงเหมือนเดิมเราสามารถทำการตั้งค่าเครื่องใหม่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. นำเครื่องมือมาเสียบไว้ในวงแหวนสำหรับตั้งค่า จากนั้นทำการหมุน Ratchet เพื่อให้ bore gauge
  แน่นตึงกับวงแหวนพอดี
 2. ล็อค Spindle โดยการขันสกรูที่ตรงรูของ Grip-ring
 3. ถอด Ratchet controller โดยการคลายสกรูที่ปลาย Ratchet controller ออก
 4. สามารถปรับ Thimble ให้ตรงตามวงแหวนตั้งค่า
 5. จากนั้นให้ใส่ Ratchet control กลับและขันสกรูให้แน่นเมือนเดิม
 6. ทำการตรวจวัดค่ากับวงแหวนตั้งค่าอีกครังว่าค่าที่ตั้งใหม่มีความถูกต้องแม่นยำหรือไม่

การปรับแต่ง Taper Nut

การปรับแต่ง Taper Nut

 1. ถอดชุด Thimble & Spindle ออกตามรูป
 2. เสียบประแจเข้าไปในช่องของ Taper Nut ทองเหลือง
 3. หมุนปรับ Taper nut เพียงเล็กน้อยเพื่อชดเชยค่าที่ผิดเพี้ยนไป
 4. ประกอบส่วน Thimble & Spindle คืนแล้วทำการตรวจค่าอีกครั้ง
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *