บทความ การวัดขนาดกระบอกสูบ Cylinder Measurement

บทความ การวัดขนาดกระบอกสูบ Cylinder Measurement

การวัดขนาดกระบอกสูบ  Cylinder Measurement

ใช้เครื่องมืออุปกรณ์
(1) เกจวัดกระบอกสูบ หรือ บอร์เกจ Cylinder Bore Gauge

(2) ไมโครมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จับยึด(Micrometer stand)

(3) เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

(4) กระบอกสูบที่ต้องการวัดขนาด

(5) ผ้าทำความสะอาด

ลำดับขั้นการวัดขนาดกระบอกสูบ

(1) ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ด้วยผ้าสะอาด

(2) ใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบเพื่อให้รู้ขนาดของกระบอกสูบโดยประมาณ

(3) เลือกขนาดของแกนต่อ(Anvil) และแหวนรอง(Washer)ที่เหมาะสม
ในการเลือกขนาดแกนต่อและแหวนรองแต่ละชุดจะมีระยะในการวัดขนาดเพียง 1 mm เท่านั้น ถ้าเลือกผิดจะใช้วัดขนาดไม่ได้

ควรใช้เวอร์เนียร์ทำการวัดตรวจสอบขนาดของแหวนรองทุกครั้ง

(4) ประกอบแกนต่อ และแหวนรอง เข้ากับเกจวัดกระบอกสูบ

(5) จับยึดไมโครมิเตอร์ด้วยแท่นจับยึด และตรวจสอบความถูกต้องด้วยแท่งมาตรฐาน

(7) นำเกจวัดกระบอกสูบมาวัดที่ปากไมโครมิเตอร์ซึ่งตั้งค่าไว้ที่ ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จับกรอบนอกของไดอัลเกจ และหมุนให้เลข 0 ตรงกับเข็มยาวพอดี

(8) ทำการวัดขนาดของกระบอกสูบในตำแหน่ง

a. นำเกจวัดใส่กระบอกสูบให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวัด

ซ้าย) แสดงทิศทางการวัดขนาดกระบอกสูบตามแนวแกนเพลาช้อเหวี่ยง(Axial direction)
ขวา) แสดงทิศทางการวัดขนาดกระบอกสูบตามแนวตั้งฉากกับเพลาช้อเหวี่ยง(Thrust direction)b. โยกเกจวัดไปทางซ้าย-ขวาของเกจวัด ให้ด้ามเกจวัดอยู่ในแนวดิ่งให้มากที่สุด คือเข็มยาวเลื่อนไปทิศทางตามเข็มให้มากที่สุด จึงหยุด และอ่านค่า

ที่มา http://prezi.com/jfqpp0amkwex/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
ชมคลิปการใช้ไมโครมิเตอร์และบอร์เกจวัดกระบอกสูบค่ะ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *