ความหมายของ DOV และ FOV เมื่อเลือกกล้องบอร์สโคป Borescope

ความหมายของ DOV และ FOV เมื่อเลือกกล้องบอร์สโคป Borescope

ความหมายของ DOV และ FOV เมื่อเลือกกล้องบอร์สโคป Borescope

ในการเลือกบอร์สโคป เรามักจะเจอกับคำว่า DOV และ FOV ในคุณสมบัติที่เราจำเป็นต้องดูเพราะจำเป็นสำหรับการเลือกกล้องบอร์สโคปมาใช้งานเป็นอย่างมาก

DOV หรือ Direction Of View คือทิศทางการมองเห็นของภาพ 

ส่วนมาก DOV จะมีหลักๆ ให้เลือกใช้ คือ

DOV 0 คือทิศทางการมองเป็น 0องศา หรือมองไปตรงๆ ด้านหน้าเลย

DOV 90 คือทิศทางการมองเป็น 90องศา หรือมองด้านข้างในลักษณะตั้งฉาก

DOV 30 คือทิศทางการมองเป็น 30องศา (ตามภาพประกอบ)

DOV 70 คือทิศทางการมองเป็น 70องศา (ตามภาพประกอบ)

FOV หรือ Field Of View คือพื้นที่การมองเห็นของภาพ 

FOV40 จะเป็นค่ามาตรฐานสำหรับมุมมองความกว้างในการมองเห็น

FOV ที่มากขึ้นเช่น FOV65, FOV80 จะมองเห็นภาพได้กว้างขึ้น แต่อาจจะให้ความละเอียดของภาพน้อยกว่า

การเลือกกล้องบอร์สโคป Borescope ที่เหมาะสม

สิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกกล้องบอร์สโคป หลักๆ จะมีดังนี้

  1. Diameter ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกล้อง ต้องสามารถใส่เข้าไปในรูหรือท่อได้
  2. Length ความยาวของกล้อง ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความลึกของชิ้นงานที่ตรวจสอบ
  3. DOV ทิศทางที่ต้องการมองภาพ
  4. FOV พื้นที่ในการมองภาพ

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ในการเลือกกล้องบอร์สโคปที่เหมาะสมค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *