บทความ การใช้ระดับน้ำ (Level)

บทความ การใช้ระดับน้ำ (Level)

Level การใช้ระดับน้ำ

Hand Tools >> ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1
ใช้ระดับน้ำในการวัดระดับตามแนวตั้งและแนวนอน พื ้นผิวที่ตรวจเช็คนั้นจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่มีเ ศษวัสดุหนุนระดับน้ำขณะวัด
 
ขั้นตอนที่ 2
วิธีการดูระดับน้ำแบบปกติ ควรให้ฟองอากาศในหลอด น้ำนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดเส้นสีแดงให้มากที ่สุด หมายความว่าพื้นผิวที่วัดอยู่นั้นได้ระดับ
ขั้นตอนที่ 3
การปรับพื้นผิวจากระดับ เมื่อวัดระดับน้ำแล้ว ฟ องอากาศไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ขยับพื้นผิว ที่อยู่ตรงกันข้ามกับฟองอากาศที่ขึ้นไป เช่น หา กฟองอากาศเอียงไปทางขวา มากกว่าให้ยกพื้นผิวด้า นซ้ายขึ้นจะเสมอกัน
ขั้นตอนที่ 4
การวัดระดับน้ำในพื้นที่ที่กว้าง ๆ เช่น การปรั บระดับเนินในสวน การวัดระดับน้ำทำได้โดยการใช้ส ายยางขนาด ½ นิ้ว ยาวพอที่จะวัดได้ กรอก น้ำใส่ให้เต็ม เทียบกับจุดอ้างอิงที่ต้องการก่อ น แล้วจึงตอกหลักสำหรับจุดที่ต้องการอัด จากนั้ นให้ไล่ระดับน้ำมาอยู่ในตำแหน่งอ้างอิงก่อนค่อย ขีดเส้นที่หลักไม้ที่ต้องการวัด

ขอบคุณที่มา: ขอบคุณที่มา :  homepro และ http://www.homedd.com

Picture credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_level

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *