บทความ การตอกตะปู

บทความ การตอกตะปู

Hand Tools >> ขั้นตอนการทำงาน การตอกตะปู

ขั้นตอนที่ 1
การตอกยึดแผ่นไม้ที่บางเข้ากับแผ่นไม้ที่หนา : ควรเลือกตะปูที่มีความยาวอย่างน้อยเป็น 3 เท่าของแผ่นไม้ที่เป็นแผ่นบาง
 
ขั้นตอนที่ 2
การตอกยึดแผ่นไม้ที่มีความหนาเท่ากัน : ให้ใช้ตะปูที่มีความยาวเท่ากับความหนาของไม้ทั้ง 2 แผ่นรวมกัน เวลาตอกให้ทำมุมตะปูเฉียงเล็กน้อย เพื่อป้องกัน ตะปูโผล่อีกด้านของชิ้นงาน
 
ขั้นตอนที่ 3
การตอกตะปูที่มีขนาดสั้น : ให้เปลี่ยนจากการใช้ นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับตะปูก่อนจะตอก เป็นใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางหนีบไว้แทน
 
ขั้นตอนที่ 4
การตอกตะปูที่มีขนาดเล็ก : ถ้าตะปูมีขนาดเล็กมากเกินกว่าจะใช้นิ้วจับได้ ให้ใช้คีมปลายแหลมจับแทน หรือให้ใช้วิธีปักตะปูลงบนกระดาษแข็งที่ตัดเป็นแถบกว้างประมาณ 1 นิ้ว แล้วจึงจับที่ปลายกระดาษแทน
 
ขั้นตอนที่ 5
การตอกตะปูเพื่อเพิ่มแรงยึด : ให้เปลี่ยนจากการตอกตะปูลงชิ้นงานในแนวตั้งฉาก เป็นการตอกในแนวเฉียงสลับกันเล็กน้อย
 
ขั้นตอนที่ 6
การตอกตะปูที่ปลายไม้ : ให้ตอกเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนการตอกเป็นแนวเดียวกัน จะช่วยให้ปลายไม้ไม่แตก
 
ขั้นตอนที่ 7
การตอกตะปูที่ขารองชั้นวางของ : ให้ตอกในแนวเฉียงลงแทนการตอกเข้าไปตรง ๆ ในลักษณะ ตั้งฉากกับผนัง
 

ขอบคุณที่มา :  homepro และ www.homedd.com

picture credit: https://es.vecteezy.com/vectores-gratis/martillo-y-el-clavo

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *