บทความ โลหะนอกกลุ่มเหล็กและอโลหะในงานอุตสาหกรรม

บทความ โลหะนอกกลุ่มเหล็กและอโลหะในงานอุตสาหกรรม

อะลูมิเนียม ( aluminium ) โลหะที่มีน้ำหนักเบา นำมาใช้มากเป็นที่สองรองจากเหล็ก มีคุณสมบัติที่ดี ดังนี้
1. มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงของวัสดุต่อหน่วยน้ำหนักสูง
2. มีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก
3. จุดหลอมเหลวต่ำ หล่อหลอมง่าย
4. มีความสามารถในการนำไฟฟ้าไม่สูงนัก
5. มีค่าการนำความร้อนสูง
6. ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์
7. ผิวหน้าอลูมิเนียมบริสุทธิ์มีดัชนีการสะท้อนกลับของแสงสูงมาก
8. ทนทานต่อการเกิดสนิมและการผุกร่อน
9. ซื้อหาได้ง่ายในท้องตลาดและราคาไม่แพงนัก

แมกนีเซียม (magnesium) จัดเป็นโลหะเบาที่สุดที่ใช้ในงานวิศวกรรม (ลิเทียมเป็นโลหะที่เบาที่สุดในโลก) มีความแข็งสูง
มาก ตัดปาดผิวดี โลหะผสมแมกนีเซียม มี 3 ชนิดดังนี้
1. โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับแมงกานีส แมงกานีสที่ผสมลงไปในแมกนีเซียม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความทนทานต่อ
การผุกร่อน และความแข็งแรงของวัสดุให้มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอลูมิเนียม โลหะผสมแมกนีเซียมชนิดนี้มี อลูมิเนียมเป็นธาตุผสมหลักและมีแมงกานีส
และสังกะสีเป็นธาตุผสมรอง มีความแข็งแรงสูง สามารถนำไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อเพิ่มสมบัติด้านต่างๆ ได้ และยังใช้
งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 170 องศาเซลเซียส
3. โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับสังกะสี สังกะสีช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโลหะแมกนีเซียมให้มีค่าสูงขึ้น พร้อมทั้ง
สามารถนำไปบ่มแข็งได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีความต้านทานกัดกร่อนสูงขึ้น

ทองแดง (copper) มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ของทองแดง ทำเครื่องมือใช้สอยและอาวุธต่างๆ ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ที่เรียกว่า
ยุคสำฤทธิ์ (bronze age) มีสมบัติเด่นในด้าน
1. มีความแข็งแรงในช่วงที่พอใช้งานได้ ทั้งยังสามารถปรับปรุงสมบัติทางกลได้
2. ความเหนียวของทองแดงสูงมาก สามารถขึ้นรูปโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก
3. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก และเป็นตัวนำความร้อนที่ดีมาก
4. ตัดปาดผิวได้ง่าย เมื่อผสมธาตุบางตัวเข้าไป
5. ต้านทานความล้าได้ดีพอควร
6. ไม่เป็นสารแม่เหล็ก
7. ทนทานต่อการกัดกร่อน โดยเฉพาะเมื่อใช้กับกรดและน้ำทะเล
8. ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีพอควร
ทองแดงผสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ทองเหลือง และบรอนซ์
ทองเหลือง เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี สังกะสีในทองเหลืองมีสมบัติการต้านทานแรงดึงและความเหนียวสูงขึ้น
ความแข็งจะสูงกว่าทองแดงมาก สมบัติจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสังกะสีเกิน 40% ความเหนียวจะลดลง
บรอนซ์ (bronze) ความหมายเดิมหมายถึงโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดง ความหมายใหม่หมายถึงโลหะผสมระหว่าง
ทองแดงกับธาตุอื่นๆ ไม่เกิน 12% มี บรอนซ์ดีบุก บรอนซ์อะลูมิเนียม บรอนซ์ซิลิคอน
โลหะผสมทองแดงกับนิกเกิล มีนิกเกิลผสมอยู่ ประมาณ 4-30% ทำปลอกกระสุนปืน ทำเหรียญกษาปณ์ เช่นเหรียญบาท เหรียญห้า
บาท
ทองแดงที่ใช้กับน้ำทะเลเช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและกังหันเรือเดินสมุทรและวาล์ว
นิกเกิล สังกะสี และตะกั่ว โลหะผสมระหว่างนิกเกิลและทองแดงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม การต่อเรือ ไฟฟ้า การ
ซักรีดผ้า ทอผ้า การทำกระดาษ
สังกะสี สมบัติของสังกะสีหล่อ
– หล่อหลอมง่าย – มีความแข็งแรงสูงมาก – สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียงกัน – ตัดปาดผิวได้ง่าย – ทนทานต่อการผุ
กร่อนภายใต้บรรยากาศทั่วไป – ราคาไม่แพง
ธาตุที่นำไปผสมตะกั่ว มี
– พลวง เมื่อผสมในเนื้อตะกั่ว ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้สูงขึ้น ใช้ทำตะกั่วแผ่นสำหรับทำปลอกหุ้มรอยเชื่อมต่อของสายส่ง
ไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
– แคลเซียม ผสมลงไปในตะกั่วเพื่อเพิ่มสมบัติด้านความต้านทานต่อการเกิดการคืบ(การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรขึ้นอย่างช้าๆ) นิยม
ใช้ทำท่อระบายน้ำที่ทนต่อการกัดกร่อน

ขอบคุณที่มา: http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/54101_unit4.pdf

picture credit: https://nordholding.bg/en/news-en/types-non-ferrous-metals-recycle/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *