รีวิวดิจิตอลไมโครมิเตอร์ รุ่น MW200-02DDL วัดระยะ 25-50มม แกะกล่องและวิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์

คลิปนี้จะเป็นการรีวิว ไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอลนะคะ ช่วงการวัด 25-50มม. โดยจะมีหลายๆ ส่วนในคลิปนี้นะคะ อธิบายไว้ต่อเนื่องกันไปค่ะ 00:37 แกะกล่อง ดูอุปกรณ์ที่ได้

02:57 การใส่แบตเตอรี่

04:47 ปุ่มสีแดง Function ON/OFF

06:00 ปุ่มสีแดง Function SET การตั้งค่าเครื่องมือด้วย Setting Gauge การวัดขนาดและการอ่านค่าค่ะ

09:12 ปุ่มสีเขียว Function ABS/INC 1

2:10 ปุ่มสีเขียว การเปลี่ยนหน่วยการวัดจาก มิลลิเมตร เป็นนิ้ว

13:02 ปุ่มสีเหลือง Function Data Output การส่งข้อมูลออก

14:36 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ

15:12 การใช้งาน Micrometer Ball Attachment

 


รีวิว ดิจิตอลไมโครมิเตอร์

Name/ ชื่อ : Digital Outside Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอล

Model/ รุ่น: MW200-02DDL

Brand/ ยี่ห้อ: Moore & Wright มัวร์ แอนด์ ไรท์

Range ช่วงการวัด : 25-50mm/ Resolution ค่าความละเอียด: 0.001mm

Shop ร้านค้าที่จำหน่าย: Tonan Asia Autotech Co., Ltd. (Line: @tonanasia)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2